{"propertycode":"ppxmn", "bookingdayusetype":"CORP", "bookingdayusecode":"DAY"}
{"ppmel":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2017-03-23","blockoutenddate":"2017-07-27","timezone":"+11","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":true},"ppper":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppdac":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppyvr":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"-8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppwhi":{"minstay":1,"minstaymsg":"所有价格均基于两名年龄不低于 19 岁的成年人共用一个套房的情况。每人每晚另需支付 30 加元的不含税附加费。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"-8","maxadult":6,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppwhv":{"minstay":1,"minstaymsg":"所有价格均基于两名年龄不低于 19 岁的成年人共用一个套房的情况。每人每晚另需支付 30 加元的不含税附加费。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"-8","maxadult":10,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"pppek":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2015-08-06","blockoutenddate":"2017-08-19","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppngb":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppszv":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"pptsn":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2014-01-28","blockoutenddate":"2014-10-20","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppxmn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppsngb":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppygn":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2017-09-27","blockoutenddate":"2017-10-31","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppmnl":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppsin":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2014-01-14","blockoutenddate":"2014-01-15","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppsgo":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppssbr":{"minstay":2,"minstaymsg":"需最少入住 2 晚。 如需其他安排,请致电 +65 6678 8999 联系我们","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppssin":{"minstay":7,"minstaymsg":"需最少入住 7 晚。 如需其他安排,请致电 +65 6884 5222 联系我们。","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppsea":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"-8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"pphan":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2015-08-06","blockoutenddate":"2016-09-30","timezone":"+7","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false}}
{"getServerTimeApi":"/wsi/pphg/misc1.0/getCurrentTimestamp"}

商务中心

酒店商务中心设施齐全,各种周到服务满足您的所有专业需求。


地理位置
第二层
营业时间
周一至周五上午 9 点至下午 6 点
电话
+86 592 507 8888 - 分机 70

更多信息

商务中心服务种类完善,从传真、复印、包装到翻译,各种体贴服务轻松满足您的商务需求。 


我们的服务

  • 传真
  • 复印
  • 信息传递
  • 包装
  • 翻译
  • 打印机
  • 扫描仪
  • 电话

您正在预订:

商务中心

我们很乐意为您和您的宾客预订席位

联系详情

如需要更改或取消您的预订,您可通过电邮方式联系我们,并提供您的姓名和预订日期

返回

其他设施与服务

健身中心

健身中心

最先进的健身设备和专业教练助您焕发身心活力。

泳池

泳池

户外泳池为您带来清爽畅游体验,尽享休闲舒缓乐趣。

水疗及美容

圣葛俪水疗中心

圣葛俪水疗中心精选各种护理项目,幽静温馨的氛围期待您的光临。

查看所有设施与服务