{"propertycode":"ppsngb", "bookingdayusetype":"CORP", "bookingdayusecode":"DAY"}
{"ppmel":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2017-03-23","blockoutenddate":"2017-07-27","timezone":"+11","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":true},"ppper":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppdac":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppyvr":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"-8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppwhi":{"minstay":1,"minstaymsg":"所有价格均基于两名年龄不低于 19 岁的成年人共用一个套房的情况。每人每晚另需支付 30 加元的不含税附加费。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"-8","maxadult":6,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppwhv":{"minstay":1,"minstaymsg":"所有价格均基于两名年龄不低于 19 岁的成年人共用一个套房的情况。每人每晚另需支付 30 加元的不含税附加费。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"-8","maxadult":10,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"pppek":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2015-08-06","blockoutenddate":"2017-08-19","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppngb":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppszv":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"pptsn":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2014-01-28","blockoutenddate":"2014-10-20","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppxmn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppsngb":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppcgk":{"minstay":1,"minstaymsg":"自 2018 年 3 月 1 日起,泛太平洋酒店及度假村将不再管理雅加达泛太平洋酒店。 ","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+7","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppygn":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2017-09-27","blockoutenddate":"2017-10-31","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppmnl":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppsin":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2014-01-14","blockoutenddate":"2014-01-15","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppsgo":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppssbr":{"minstay":2,"minstaymsg":"需最少入住 2 晚。 如需其他安排,请致电 +65 6678 8999 联系我们","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppssin":{"minstay":7,"minstaymsg":"需最少入住 7 晚。 如需其他安排,请致电 +65 6884 5222 联系我们。","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppsea":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"-8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"pphan":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2015-08-06","blockoutenddate":"2016-09-30","timezone":"+7","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false}}
{"getServerTimeApi":"/wsi/pphg/misc1.0/getCurrentTimestamp"}

宁波海鲜餐厅与酒吧,开启难忘美食体验

在我们的酒店餐厅和酒吧纵享地道的东方菜肴,探索全新的美食。 从豪华自助餐到零点菜单的就餐选择,每一道菜肴都开启您难忘的美食体验。

帕西菲嘉西餐厅

宁波西餐厅,纵享全球美食荟萃

享用来自20多种国际烹饪手法的美味佳肴。

榉树日式料理

宁波顶级日本料理,尽享纯正东瀛风味

在这间地道的以禅宗为设计灵感的餐厅内开启日式料理之旅。

大堂酒廊

宁波酒店大堂酒廊,品尝精选美酒佳肴

享受各式太平洋特色鸡尾酒和小食,放松身心。

西饼房

宁波西饼屋,提供各种美味甜点

选择新鲜出炉的西点,以及意利咖啡。

海天楼中餐厅

宁波特色饭店,汇聚精馔美食

在这家来自新加坡的屡获殊荣的品牌餐厅拥享地道宁波菜的独特风味。

客房送餐

宁波酒店送餐,随时尽享美味

在自己的客房或套房内自由纵享美食佳肴。

宁波泰轩泰国餐厅,尽享纯正泰国风味

在充满异国风情的愉悦的餐厅中尽享正宗的泰国美味。